PÁLYARENDSZABÁLYOK

PÁLYARENDSZABÁLYOK

1. A néző a stadionba akkor léptethető be, ha:

 érvényes jeggyel, bérlettel vagy meghívóval rendelkezik,
 nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító szer befolyása alatt,
 nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, petárdát, robbanóeszközt, lőfegyvert, gáz- és
riasztófegyvert, üveget, botot, pénztárgépszalagot, követ,és egyéb, az emberi életet és testi
épséget veszélyeztető eszközt, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását,
továbbá mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti,
 nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy tiltott önkényuralmi
jelképet,
 nem áll eltiltás vagy kitiltás hatálya alatt

2. A jegy-és bérlettulajdonosok tudomásul veszik, hogy a fenti rendelkezések megszegése vagy be nem
tartása esetén, még érvényes belépőjegy birtokában sem léphetnek a stadion területére.

3. A nézők kizárólag a számukra kijelölt szektort és a hozzátartozó helyiségeket használhatják.

4. A nézők kötelesek a rendezvény rendjét megtartani, a rendezők utasításait betartani. A
pályarendszabályok megszegése, illetve rendbontása esetén a biztonsági szolgálat tagjai
eltávolíthatják a nézőt a helyszínről, amely a labdarúgó mérkőzések látogatásától való eltiltás
lehetőségét vonja maga után

5. A pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a
károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, a Ptk.-nak a kártérítésre vonatkozó általános
szabályai szerinti felelősségel tartoznak. A kártérítés felelősség nem érinti a néző szabálysértési
vagy büntetőjogi felelősségét.

6. A nézők tudomásul veszik, hogy a rendezvény ideje alatt a biztonsági szolgálat a
Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzi.

7. A biztonsági szolgálat tagjai jogosultak a beléptetés során ruházat-és csomagátvizsgálást végezni.

8. A szervező a 2004. évi 1. tv. 74.§ (1) pontjai alapján, a sportrendezvény ideje alatt a résztvevők
személyi és vagyonbiztonsága érdekében a stadion területén videofelvételt készít és rögzít

A rendezőség kérik a szurkolókat, hogy támogassák munkájukban,ne engedjék, hogy a felelőtlen
kisebbség sportszerűtlen viselkedése megakadályozza a többség szórakozását, örömét

Segítségüket köszönjük!
VECSÉSI FUTBALL CLUB